Điều hòa treo tường

Sắp xếp:

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24WIN

Model: V24WIN
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 14,850,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18WIN

Model: V18WIN
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 12,100,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13WIN

Model: V13WIN
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 7,950,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10WIN

Model: V10WIN
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,050,000 VND

Điều hòa Daikin 9.000BTU FTF25UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 7,200,000 VND

Điều hòa Daikin 12.000BTU FTF35UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 9,150,000 VND

Điều hòa Daikin 18000BTU FTC50NV1V treo tường 1 chiều

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 14,700,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 21,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB25WAVMV 9000BTU

Model: FTKB25WAVMV/RKB25WVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 8,650,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB35WAVMV 12000BTU

Model: FTKB35WAVMV/RKB35WVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 10,650,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB50WAVMV 18000BTU

Model: FTKB50WAVMV/RKB50WVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKB60WAVMV 21000BTU

Model: FTKB60WAVMV/RKB60WVMV
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25VAVMV 9000BTU

Model: FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 10,650,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35VAVMV 12000BTU

Model: FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50VVMV 18000BTU

Model: FTHF50VVMV/RHF50VVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,700,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71VVMV 24000BTU

Model: FTHF71VVMV/RHF71VVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 32,000,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY25WAVMV 9000BTU

Model: FTKY25WAVMV/RKY25WAVMV
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 9,600,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY35WAVMV 12000BTU

Model: FTKY35WAVMV/RKY35WAVMV
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY50WVMV 18000BTU

Model: FTKY50WVMV/RKY50WVMV
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 19,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKY71WVMV 24000BTU

Model: FTKY71WVMV/RKY71WVMV
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 29,600,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366