Điều hòa treo tường

Điều hòa Casper

Xem tất cả

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU SC-09FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-09FS32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SC-12FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-12FS32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,600,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SC-18FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-18FS32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SC-24FS32 treo tường 1 chiều

Model: SC-24FS32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU SH-09FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-09FS32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,200,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU SH-12FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-12FS32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU SH-18FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-18FS32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU SH-24FS32 treo tường 2 chiều

Model: SH-24FS32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 9000BTU IC-09TL32

Model: IC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 12000BTU IC-12TL32

Model: IC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU IC-18TL32

Model: IC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 24000BTU IC-24TL32

Model: IC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 9000BTU IH-09TL22

Model: IH-09TL22

Công suất:9000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 12000BTU IH-12TL22

Model: IH-12TL22

Công suất:12000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 18000BTU IH-18TL22

Model: IH-18TL22

Công suất:18000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều inverter 24000BTU IH-24TL22

Model: IH-24TL22

Công suất:24000

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper inverter 9000BTU HC-09IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-09IA32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU HC-12IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-12IA32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU HC-18IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-18IA32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,950,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU HC-24IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-24IA32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,100,000 VND

Điều hòa Casper 9000BTU KC-09FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-09FC32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,700,000 VND

Điều hòa Casper 12000BTU KC-12FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-12FC32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Casper 18000BTU KC-18FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-18FC32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,900,000 VND

Điều hòa Casper 24000BTU KC-24FC32 treo tường 1 chiều

Model: KC-24FC32

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GH-09TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,350,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GH-12TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GH-18TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GH-24TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,000,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24TL32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,100,000 VND

Điều hòa Casper 1 chiều 9000BTU EC-09TL22

Model: EC-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 12000BTU EC-12TL22

Model: EC-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 18000BTU EC-18TL22

Model: EC-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 1 chiều 24000BTU EC-24TL22

Model: EC-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Casper 2 chiều 9000BTU EH-09TL22

Model: EH-09TL22

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,000,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 12000BTU EH-12TL22

Model: EH-12TL22

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,400,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 18000BTU EH-18TL22

Model: EH-18TL22

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa Casper 2 chiều 24000BTU EH-24TL22

Model: EH-24TL22

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Daikin

Xem tất cả

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25VAVMV 9000BTU

Model: FTKA25VAVMV/RKA25VAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,000,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35VAVMV 12000BTU

Model: FTKA35VAVMV/RKA35VAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,900,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50VAVMV 18000BTU

Model: FTKA50VAVMV/RKA50VAVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,000,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60VAVMV 21000BTU

Model: FTKA60VAVMV/RKA60VAVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 21,400,000 VND

Điều hòa Daikin 9.000BTU FTF25UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF25UV1V/RF25UV1V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,000,000 VND

Điều hòa Daikin 12.000BTU FTF35UV1V treo tường 1 chiều

Model: FTF35UV1V/RF35UV1V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Daikin 18000BTU FTC50NV1V treo tường 1 chiều

Model: FTC50NV1V/RC50NV1V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều FTC60NV1V 21000BTU

Model: FTC60NV1V/RC60NV1V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 20,100,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF25RVMV 9000BTU

Model: FTHF25RAVMV/RHF25RAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,150,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35RVMV 12000BTU

Model: FTHF35RAVMV/RHF35RAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 12,600,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF50RVMV 18000BTU

Model: FTHF50RVMV/RHF50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,950,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF71RVMV 24000BTU

Model: FTHF71RVMV/RHF71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 30,800,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 9000BTU FTKC25UAVMV

Model: FTKC25UAVMV/RKC25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU FTKC35UAVMV

Model: FTKC35UAVMV/RKC35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 11,200,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 18000BTU FTKC50UVMV

Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,950,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều 24000BTU FTKC71UVMV

Model: FTKC71UVMV/RKC71UVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA25UAVMV 9000BTU

Model: FTKA25UAVMV/RKA25UAVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA35UAVMV 12000BTU

Model: FTKA35UAVMV/RKA35UAVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA50UAVMV 18000BTU

Model: FTKA50UAVMV/RKA50UVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKA60UAVMV 21000BTU

Model: FTKA60UAVMV/RKA60UVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV25QVMV 9000BTU

Model: FTXV25QVMV/RXV25QVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV35QVMV 12000BTU

Model: FTXV35QVMV/RXV35QVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 14,800,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV50QVMV 18000BTU

Model: FTXV50QVMV/RXV50QVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTXV60QVMV 210000BTU

Model: FTXV60QVMV/RXV60QVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

sản phẩm mới

Model:

Công suất:

Giá bán: 53,252,352,352 VND

Điều hòa Dairry

Xem tất cả

Điều hòa Dairry inverter 9000BTU i-DR09KC 1 chiều

Model: i-DR09KC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 12000BTU i-DR12KC 1 chiều

Model: i-DR12KC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 18000BTU i-DR18KC 1 chiều

Model: i-DR18KC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 12,300,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 24000BTU i-DR24KC 1 chiều

Model: i-DR24KC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 14,800,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KC treo tường 1 chiều

Model: DR09-KC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,300,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KC treo tường 1 chiều

Model: DR12-KC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KC treo tường 1 chiều

Model: DR18-KC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KC treo tường 1 chiều

Model: DR24-KC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 11,400,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-KH treo tường 2 chiều

Model: DR09-KH

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 5,100,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-KH treo tường 2 chiều

Model: DR12-KH

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-KH treo tường 2 chiều

Model: DR18-KH

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-KH treo tường 2 chiều

Model: DR24-KH

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 9000BTU i-DR09LKH 2 chiều

Model: i-DR09LKH

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 12000BTU i-DR12LKH 2 chiều

Model: i-DR12LKH

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 7,900,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 18000BTU i-DR18LKH 2 chiều

Model: i-DR18LKH

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 12,800,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 24000BTU i-DR24LKH 2 chiều

Model: i-DR24LKH

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa Dairry 9000BTU DR09-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR09-SKC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,500,000 VND

Điều hòa Dairry 12000BTU DR12-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR12-SKC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,500,000 VND

Điều hòa Dairry 18000BTU DR18-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR18-SKC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Dairry 24000BTU DR24-SKC treo tường 1 chiều

Model: DR24-SKC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 9000BTU i-DR09LKC 1 chiều

Model: i-DR09LKC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 12000BTU i-DR12LKC 1 chiều

Model: i-DR12LKC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 6,800,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 18000BTU i-DR18LKC 1 chiều

Model: i-DR18LKC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Dairry inverter 24000BTU i-DR24LKC 1 chiều

Model: i-DR24LKC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa Dairy

Xem tất cả

Điều hòa Ecool

Xem tất cả

Điều hòa Fujitsu

Xem tất cả

Điều hoà Fujitsu ASAG09LLTB-V inverter 9000BTU 2 chiều

Model: ASAG09LLTB-V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hoà Fujitsu ASYG12LLTA inverter 12000BTU 2 chiều

Model: ASYG12LLTA

Công suất:12000BTU

Giá bán: 11,200,000 VND

Điều hòa Fujitsu ASAA09BMTA-A 9000BTU 1 chiều

Model: ASAA09BMTA-A

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,850,000 VND

Điều hòa Fujitsu ASAA12BMTA-A 12000BTU 1 chiều

Model: ASAA12BMTA-A

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,500,000 VND

Điều hòa Fujitsu ASAA18FMTA-A 18000BTU 1 chiều

Model: ASAA18FMTA-A

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,400,000 VND

Điều hòa Fujitsu ASAA24FMTA-A 24000BTU 1 chiều

Model: ASAA24FMTA-A

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,700,000 VND

Điều hòa Funiki

Xem tất cả

Điều hòa Funiki inverter 9000BTU HIC09MMC 1 chiều

Model: HIC09MMC

Công suất:9.000 BTU

Giá bán: 5,500,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 12000BTU HIC12MMC 1 chiều

Model: HIC12MMC

Công suất:12.000 BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Funiki inverter 18000BTU HIC18MMC 1 chiều

Model: HIC18MMC

Công suất:18.000 BTU

Giá bán: 10,300,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09MMC 9.000BTU

Model: HSC09MMC

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,150,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12MMC 12.000BTU

Model: HSC12MMC

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,450,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18MMC 18.000BTU

Model: HSC18MMC

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,550,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24MMC 24.000BTU

Model: HSC24MMC

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 11,450,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC09TAX 9.000BTU

Model: HSC09TAX

Công suất:9000 BTU

Giá bán: 4,150,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC12TAX 12.000BTU

Model: HSC12TAX

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 5,450,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC18TAX 18.000BTU

Model: HSC18TAX

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 8,550,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều HSC24TAX 24.000BTU

Model: HSC24TAX

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 11,450,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC09MMC2 9.000BTU

Model: SC09MMC2

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC12MMC2 12.000BTU

Model: SC12MMC2

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC18MMC2 18.000BTU

Model: SC18MMC2

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,700,000 VND

Điều hòa Funiki 1 chiều SC24MMC2 24.000BTU

Model: SC24MMC2

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH09MMC2 9.000BTU

Model: SH09MMC2

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,000,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH12MMC2 12.000BTU

Model: SH12MMC2

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH18MMC2 18.000BTU

Model: SH18MMC2

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa Funiki 2 chiều SH24MMC2 24.000BTU

Model: SH24MMC2

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Galanz

Xem tất cả

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-09C máy 9000BTU

Model: AUS-09C

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,800,000 VND

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-12C máy 12000BTU

Model: AUS-12C

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,000,000 VND

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-18C máy 18000BTU

Model: AUS-18C

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Galanz 1 chiều AUS-24C máy 24000BTU

Model: AUS-24C

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,300,000 VND

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-09H máy 9000BTU

Model: AUS-09H

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,900,000 VND

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-12H máy 12000BTU

Model: AUS-12H

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,000,000 VND

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-18H máy 18000BTU

Model: AUS-18H

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,600,000 VND

Điều hòa Galanz 2 chiều AUS-24H máy 24000BTU

Model: AUS-24H

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,100,000 VND

Điều hòa General

Xem tất cả

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09CPTA-V 9000BTU

Model: ASGG09CPTA-V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12CPTA-V 12000BTU

Model: ASGG12CPTA-V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,100,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG18CPTA-V 18000BTU

Model: ASGG18CPTA-V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,900,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG24CPTA-V 24000BTU

Model: ASGG24CPTA-V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 19,800,000 VND

Điều hòa General 1 chiều ASGA09BMTA-AZ 9.000 BTU

Model: ASGA09BMTA-AZ

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA12BMTA-A 12.000 BTU

Model: ASGA12BMTA-A

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA18FMTA-A 18.000 BTU

Model: ASGA18FMTA-A

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều ASGA24FMTA-A 24.000 BTU

Model: ASGA24FMTA-A

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG09JLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09JLTB-V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,800,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGG12JLTB-V 12000 BTU

Model: ASGG12JLTB-V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA18JCC 18000 BTU

Model: ASGA18JCC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa General 1 chiều inverter ASGA24JCC 24000 BTU

Model: ASGA24JCC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 21,500,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG09LLTB-V 9000 BTU

Model: ASGG09LLTB-V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,300,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASGG12LLTA-V 12000 BTU

Model: ASGG12LLTA-V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA18LEC 18000 BTU

Model: ASHA18LEC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,500,000 VND

Điều hòa General 2 chiều inverter ASHA24LFC 24000 BTU

Model: ASHA24LFC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 25,000,000 VND

Điều hòa Gree

Xem tất cả

Điều hòa Gree 2 chiều GWH09KB-K6N0C4 công suất 9.000 BTU

Model: GWH09KB-K6N0C4

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,550,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH12KC-K6N0C4 công suất 12.000 BTU

Model: GWH12KC-K6N0C4

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,100,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH18ID-K3N9B2J công suất 18.000 BTU

Model: GWH18ID-K3N9B2J

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,450,000 VND

Điều hòa Gree 2 chiều GWH24IE-K3N9B2D công suất 24.000 BTU

Model: GWH24IE-K3N9B2D

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 9.000BTU GWC09KB-K6N0C4

Model: GWC09KB-K6N0C4

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,300,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 12.000BTU GWC12KC-K6N0C4

Model: GWC12KC-K6N0C4

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 18.000BTU GWC18KD-K6N0C4

Model: GWC18KD-K6N0C4

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Gree 1 chiều 24.000BTU GWC24KE-K6N0C4

Model: GWC24QE-E3NNC2A

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,900,000 VND

Điều hòa Hitachi

Xem tất cả

Điều hòa LG

Xem tất cả

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10ENW

Model: V10ENW

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13ENS

Model: V13ENS

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,600,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18ENF

Model: V18ENF

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,100,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24ENF

Model: V24ENF

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,700,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 9.000BTU B10END

Model: B10END

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 12.000BTU B13END

Model: B13END

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,600,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 18.000BTU B18END

Model: B18END

Công suất:18000BTU

Giá bán: 15,400,000 VND

Điều hòa LG 2 chiều Inverter 24.000BTU B24END

Model: B24END

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,300,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10API1

Model: V10API1

Công suất:9000

Giá bán: 7,900,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13API1

Model: V13API1

Công suất:12000

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18API1

Model: V18API1

Công suất:18000

Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24API1

Model: V24API1

Công suất:24000

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 9.000BTU V10ENW1

Model: V10ENW1

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 12.000BTU V13ENS1

Model: V13ENS1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,700,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 18.000BTU V18ENF1

Model: V18ENF1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,200,000 VND

Điều hòa LG 1 chiều Inverter 24.000BTU V24ENF1

Model: V24ENF1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,200,000 VND

Điều hòa Midea

Xem tất cả

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-10HRN1 9000BTU

Model: MSMA1-10HRN1

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,700,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều MSMA1-13HRN1 12000BTU

Model: MSMA1-13HRN1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,900,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 18000BTU MSMA1-18HRN1

Model: MSMA1-18HRN1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,300,000 VND

Điều hòa Midea 2 chiều 24000BTU MSAB1-24HRN1

Model: MSAB1-24HRN1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 13,500,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 9000BTU MSAFB-10CRN8

Model: MSAFB-10CRN8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 12000BTU MSAFB-13CRN8

Model: MSMA1-13CRN1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFB-18CRN8

Model: MSAFB-18CRN8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

Điều hòa Midea 1 chiều 24000BTU MSAB1-24CRN1

Model: MSAB1-24CRN1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,700,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric

Xem tất cả

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 9000BTU MS-HP25VF

Model: MS-HP25VF/MU-HP25VF

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,950,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 18000BTU MS-HP50VF

Model: MS-HP50VF/MU-HP50VF

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,600,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 12000BTU MS-HP35VF

Model: MS-HP35VF/MU-HP35VF

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,000,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 1 chiều 24000BTU MS-HP60VF

Model: MS-HP60VF/MU-HP60VF

Công suất:24000BTU

Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 9000BTU MUZ/MSZ-HL25VA

Model: MUZ/MSZ-HL25VA

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,200,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 12000BTU MUZ/MSZ-HL35VA

Model: MUZ/MSZ-HL35VA

Công suất:12000

Giá bán: 12,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Electric 2 chiều 18000BTU MSZ-HL50VA

Model: MSZ/MUZ-HL50VA

Công suất:18000

Giá bán: 19,500,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy

Xem tất cả

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter 9000BTU SRK/SRC10YXP-W5

Model: SRK/SRC10YXP-W5

Công suất:9000

Giá bán: 8,100,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter 12000BTU SRK/SRC13YXP-W5

Model: SRK/SRC13YXP-W5

Công suất:12000

Giá bán: 10,100,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter 18000BTU SRK/SRC18YW-W5

Model: SRK/SRC18YW-W5

Công suất:18000

Giá bán: 17,600,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều inverter 24000BTU SRK/SRC24YW-W5

Model: SRK/SRC24YW-W5

Công suất:24000

Giá bán: 21,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 9000BTU SRK/SRC09CTR-S5

Model: SRK/SRC09CTR-S5

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 12000BTU SRK/SRC12CT-S5

Model: SRK/SRC12CT-S5

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 18000BTU SRK/SRC18CS-S5

Model: SRK/SRC18CS-S5

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 1 chiều 24000BTU SRK/SRC24CS-S5

Model: SRK/SRC24CS-S5

Công suất:24000BTU

Giá bán: 17,200,000 VND

Điều hòa Nagakawa

Xem tất cả

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 9000BTU NIS-C09R2H08

Model: NIS-C09R2H08

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 12000BTU NIS-C12R2H08

Model: NIS-C12R2H08

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 18000BTU NIS-C18R2H08

Model: NIS-C18R2H08

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,700,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 1 chiều 24000BTU NIS-C24R2H10

Model: NIS-C24R2H10

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2H08

Model: NIS-A09R2H08

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2H08

Model: NIS-A12R2H08

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,800,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2H08

Model: NIS-A18R2H08

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2H08

Model: NIS-A24R2H08

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9.000BTU NS-C09R1M05

Model: NS-C09R1M05

Công suất:9000

Giá bán: 4,200,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12.000BTU NS-C12R1M05

Model: NS-C12R1M05

Công suất:12000

Giá bán: 5,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18.000BTU NS-C18R1M05

Model: NS-C18R1M05

Công suất:18000

Giá bán: 8,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-C24R1M05

Model: NS-C24R1M05

Công suất:24000

Giá bán: 11,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9.000BTU NS-A09R1M05

Model: NS-A09R1M05

Công suất:9000

Giá bán: 4,950,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12.000BTU NS-A12R1M05

Model: NS-A12R1M05

Công suất:12000

Giá bán: 6,200,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18.000BTU NS-A18R1M05

Model: NS-A18R1M05

Công suất:18000

Giá bán: 9,550,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-A24R1M05

Model: NS-A24R1M05

Công suất:24000

Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 9000BTU NIS-C09R2T01

Model: NIS-C09R2T01

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 12000BTU NIS-C12R2T01

Model: NIS-C12R2T01

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 18000BTU NIS-C18R2T01

Model: NS-C18IT

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều inverter 24000BTU NIS-C24R2T01

Model: NIS-C24R2T01

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 9000BTU NIS-A09R2T01

Model: NIS-A09R2T01

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 12000BTU NIS-A12R2T01

Model: NIS-A12R2T01

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 18000BTU NIS-A18R2T01

Model: NIS-A18R2T01

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều 24000BTU NIS-A24R2T01

Model: NIS-A24R2T01

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 9000BTU NS-C09TL

Model: NS-C09TL

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,300,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 12000BTU NS-C12TL

Model: NS-C12TL

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,500,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 18000BTU NS-C18TL

Model: NS-C18TL

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24000BTU NS-C24TL

Model: NS-C24TL

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,600,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 9000BTU NS-A09TL

Model: NS-A09TL

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,900,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 12000BTU NS-A12TL

Model: NS-A12TL

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,300,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 18000BTU NS-A18TL

Model: NS-A18TL

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,400,000 VND

Điều hòa Nagakawa 2 chiều 24000BTU NS-A24TL

Model: NS-A24TL

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,750,000 VND

Điều hòa Panasonic

Xem tất cả

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9XKH-8

Model: CU/CS-XPU9XKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,800,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12XKH-8

Model: CU/CS-XPU12XKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 10,750,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18XKH-8

Model: CU/CS-XPU18XKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 17,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24XKH-8

Model: CU/CS-XPU24XKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 9000BTU U9VKH-8

Model: CU/CS-U9VKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 9,500,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 12.000BTU U12VKH-8

Model: CU/CS-U12VKH-8

Công suất:12000TU

Giá bán: 11,550,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 18.000BTU U18VKH-8

Model: CU/CS-U18VKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 18,850,000 VND

Điều hòa Panasonic inverter 1 chiều 24.000BTU U24VKH-8

Model: CU/CS-U24VKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 25,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU Z9VKH-8

Model: CU/CS-Z9VKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 13,450,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU Z12VKH-8

Model: CU/CS-Z12VKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 15,650,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU Z18VKH-8

Model: CU/CS-Z18VKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 22,850,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU Z24VKH-8

Model: CU/CS-Z24VKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 31,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9.000BTU XPU9WKH-8

Model: CU/CS-XPU9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12.000BTU XPU12WKH-8

Model: CU/CS-XPU12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18.000BTU XPU18WKH-8

Model: CU/CS-XPU18WKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24.000BTU XPU24WKH-8

Model: CU/CS-XPU24WKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,400,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9.000BTU N9WKH-8

Model: CU/CS-N9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12.000BTU N12WKH-8

Model: CU/CS-N12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU YZ9WKH-8

Model: YZ9WKH-8

Công suất:9000BTU

Giá bán: 10,750,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU YZ12WKH-8

Model: YZ12WKH-8

Công suất:12000BTU

Giá bán: 13,000,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU YZ18UKH-8

Model: CU/CS-YZ18UKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 19,850,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18.000BTU N18VKH-8

Model: CU/CS-N18VKH-8

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,100,000 VND

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24.000BTU N24VKH-8

Model: CU/CS-N24VKH-8

Công suất:24000BTU

Giá bán: 20,300,000 VND

Điều hòa Samsung

Xem tất cả

Điều hòa Samsung inverter 9.000BTU AR09TYHQASINSV 1 chiều

Model: AR09TYHQASINSV

Công suất:9000

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa Samsung inverter 12.000BTU AR12TYHQASINSV 1 chiều

Model: AR12TYHQASINSV

Công suất:12000

Giá bán: 7,300,000 VND

Điều hòa Samsung inverter 18.000BTU AR18TYHQASINSV 1 chiều

Model: AR18TYHQASINSV

Công suất:18000

Giá bán: 11,300,000 VND

Điều hòa Samsung inverter 24.000BTU AR24TYHYCWKNSV 1 chiều

Model: AR24TYHYCWKNSV

Công suất:24000

Giá bán: 15,500,000 VND

Điều hòa Samsung inverter AR09KCFNSGMNSV 2 chiều

Model: AR09ASHZAWKNSV

Công suất:9000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Samsung inverter AR12ASHZAWKNSV 2 chiều

Model: AR12ASHZAWKNSV

Công suất:12000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Samsung inverter 1 chiều AR18ASHZAWKNSV 2 chiều

Model: AR18ASHZAWKNSV

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Samsung inverter 24000BTU AR24ASHZAWKNSV 2 chiều

Model: AR24ASHZAWKNSV

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Sumikura

Xem tất cả

Điều hòa Sumikura 1 chiều 9.000BTU APS/APO-092

Model: APS/APO-092

Công suất:9000BTU

Giá bán: 4,300,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 12.000BTU APS/APO-120

Model: APS/APO-120

Công suất:12000BTU

Giá bán: 5,650,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 18.000BTU APS/APO-180

Model: APS/APO-180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 8,650,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều 24.000BTU APS/APO-240

Model: APS/APO-240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,550,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 9.000BTU APS/APO-H092

Model: APS/APO-H092

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,000,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 12.000BTU APS/APO-H120

Model: APS/APO-H120

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 18.000BTU APS/APO-H180

Model: APS/APO-H180

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,700,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều 24.000BTU APS/APO-H240

Model: APS/APO-H240

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,700,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter 9000BTU APS/APO-092DC

Model: APS/APO-092DC

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,950,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter 12000BTU APS/APO-120DC

Model: APS/APO-120DC

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,150,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 inverter chiều 18000BTU APS/APO-180DC

Model: APS/APO-180DC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,900,000 VND

Điều hòa Sumikura 1 chiều inverter 24000BTU APS/APO-240DC

Model: APS/APO-240DC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 9000BTU APS/APO-H092DC

Model: APS/APO-H092DC

Công suất:9000BTU

Giá bán: 6,600,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 12000BTU APS/APO-H120DC

Model: APS/APO-H120DC

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 18000BTU APS/APO-H180DC

Model: APS/APO-H180DC

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,700,000 VND

Điều hòa Sumikura 2 chiều inverter 24000BTU APS/APO-H240DC

Model: APS/APO-H240DC

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,600,000 VND

Điều hòa Toshiba

Xem tất cả
Contact Me on Zalo
0918662366