Điều hòa âm trần Daikin

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 19,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1
Công suất: 26000BTU
Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30000BTU FCNQ30MV1

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
Công suất: 30000
Giá bán: 32,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36000BTU FCNQ36MV1

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MY1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42000BTU FCNQ42MV1

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 40,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48000BTU FCNQ48MV1

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 44,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 15000BTU FCFC40DVM/RZFC40DVM

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM
Công suất: 15000
Giá bán: 20,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FCFC50DVM/RZFC50DVM

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM
Công suất: 18000
Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21000BTU FCFC60DVM/RZFC60DVM

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM
Công suất: 21000
Giá bán: 30,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FCFC71DVM/RZFC71DVM

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM
Công suất: 24000
Giá bán: 32,850,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24000BTU FCFC71DVM/RZFC71DY1

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1
Công suất: 24000
Giá bán: 32,850,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FCFC85DVM/RZFC85DVM

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM
Công suất: 30000
Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 30000BTU FCFC85DVM/RZFC85DY1

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1
Công suất: 30000
Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCFC100DVM/RZFC100DVM

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM
Công suất: 34000
Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34000BTU FCFC100DVM/RZFC100DY1

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1
Công suất: 34000
Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45000BTU FCFC125DVM

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1
Công suất: 45000
Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50000BTU FCFC140DVM

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1
Công suất: 50000
Giá bán: 46,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18000BTU FCF50CVM

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V
Công suất: 18000
Giá bán: 28,200,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366