Điều hòa âm trần Daikin

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 19,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất:21000BTU

Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1

Công suất:26000BTU

Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30000BTU FCNQ30MV1

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất:30000

Giá bán: 32,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36000BTU FCNQ36MV1

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MY1

Công suất:36000BTU

Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42000BTU FCNQ42MV1

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 40,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48000BTU FCNQ48MV1

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 44,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều inverter

Xem tất cả

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 15.000BTU FCFC40DVM/RZFC40DVM

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM

Công suất:15000

Giá bán: 20,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18.000BTU FCFC50DVM/RZFC50DVM

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM

Công suất:18000

Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21.000BTU FCFC60DVM/RZFC60DVM

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM

Công suất:21000

Giá bán: 30,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCFC71DVM/RZFC71DVM

Model: FCFC71DVM/RZFC71DVM

Công suất:24000

Giá bán: 32,850,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCFC71DVM/RZFC71DY1

Model: FCFC71DVM/RZFC71DY1

Công suất:24000

Giá bán: 32,850,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 30.000BTU FCFC85DVM/RZFC85DVM

Model: FCFC85DVM/RZFC85DVM

Công suất:30000

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 30.000BTU FCFC85DVM/RZFC85DY1

Model: FCFC85DVM/RZFC85DY1

Công suất:30000

Giá bán: 34,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCFC100DVM/RZFC100DVM

Model: FCFC100DVM/RZFC100DVM

Công suất:34000

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCFC100DVM/RZFC100DY1

Model: FCFC100DVM/RZFC100DY1

Công suất:34000

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCFC125DVM

Model: FCFC125DVM/RZFC125DY1

Công suất:45000

Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCFC140DVM

Model: FCFC140DVM/RZFC140DY1

Công suất:50000

Giá bán: 46,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18.000BTU FCF50CVM

Model: FCF50CVM/RZF50CV2V

Công suất:18000

Giá bán: 28,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21.000BTU FCF60CVM

Model: FCF60CVM/RZF60CV2V

Công suất:21000

Giá bán: 35,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 24.000BTU FCF71CVM

Model: FCF71CVM/RZF71CV2V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 36,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 43,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 34.000BTU FCF100CVM

Model: FCF100CVM/RZF100CYM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 45,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: 47,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 45.000BTU FCF125CVM

Model: FCF125CVM/RZF125CYM

Công suất:42000BTU

Giá bán: 49,700,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CVM

Công suất:50000

Giá bán: 51,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 50.000BTU FCF140CVM

Model: FCF140CVM/RZF140CYM

Công suất:50000BTU

Giá bán: 54,100,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter

Xem tất cả

Điều hòa Daikin Inverter FCF50CVM/RZA50DV2V 18000 BTU 2 chiều

Model: FCF50CVM/RZA50DV2V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF60CVM/RZA60DV2V 21000 BTU 2 chiều

Model: FCF60CVM/RZA60DV2V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 38,600,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF71CVM/RZA71DV1 24000 BTU 2 chiều

Model: FCF71CVM/RZA71DV1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 40,100,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DV1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 47,700,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DY1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 50,300,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DV1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 52,000,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DY1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DY1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 54,800,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF140CVM/RZA140DV1 50000 BTU 2 chiều

Model: FCF140CVM/RZA140DV1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 56,600,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF140CVM/RZA140DY1 50000 BTU 2 chiều

Model: FCF140CVM/RZA140DY1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 59,600,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCQ50KAVEA 18000 BTU 2 chiều

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ60KAVEA 21000 BTU 2 chiều

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất:21000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ71KAVEA 24000 BTU 2 chiều

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ100LUV1 36000 BTU 2 chiều

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ125KAVEA 45000 BTU 2 chiều

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ140KAVEA 48000 BTU 2 chiều

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366