Điều hòa âm trần Nagakawa

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18000BTU NT–C18R1U16

Model: NT–C18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28000BTU NT–C28R1U16

Model: C28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 20,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36000BTU NT– C36R1U16

Model: NT–C36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50000BTU NT–C50R1U16

Model: NT–C50R1U16 
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18000BTU NT-C18R1T20

Model: NT-C18R1T20
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28000BTU NT-C28R1T20

Model: NT-C28R1T20
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36000BTU NT-C36R1T20

Model: NT-C36R1T20
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50000BTU NT-C50R1T20

Model: NT-C50R1T20
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 18000BTU NT–A18R1U16

Model: NT–A18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,800,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 28000BTU NT–A28R1U16

Model: NT–A28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 36000BTU NT–A36R1U16

Model: NT–A36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 50000BTU NT–A50R1U16

Model: NT–A50R1U16
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 33,900,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366