Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy

Sắp xếp:

Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000BTU FDT50CNV-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT50CNV-S5/FDC50CNV-S5
Công suất: 18.000 BTU
Giá bán: 21,200,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24.000BTU FDT71CNV-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT71CNV-S5/FDC71CNV-S5
Công suất: 24.000 BTU
Giá bán: 25,700,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 34.000BTU FDT100CNV-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT100CNV-S5/FDC100CNV-S5
Công suất: 34.000 BTU
Giá bán: 33,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 42.000BTU FDT125CR-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT125CR-S5/FDC125CR-S5
Công suất: 42.000 BTU
Giá bán: 36,800,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 50.000BTU FDT140CSV-S5 âm trần 1 chiều

Model: FDT140CSV-S5/FDC140CSV-S5
Công suất: 50.000 BTU
Giá bán: 40,300,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 24.000BTU FDT71VG âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT71VG/FDC71VNP
Công suất: 24.000 BTU
Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 30.000BTU FDT100VG/FDC90VNP1 âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT100VG/FDC90VNP1
Công suất: 30.000 BTU
Giá bán: 39,000,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 34.000BTU FDT100VG âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT100VG/FDC100VNP
Công suất: 34.000 BTU
Giá bán: 42,900,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 34.000BTU FDT100VG âm trần 2 chiều inverter 3 pha

Model: FDT100VG/FDC100VNA
Công suất: 34.000 BTU
Giá bán: 49,400,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 45.000BTU FDT125VF âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT125VG/FDC125VNA
Công suất: 45.000 BTU
Giá bán: 53,600,000 VND

Điều hòa Mitsubishi Heavy 50.000BTU FDT140VF âm trần 2 chiều inverter

Model: FDT140VG/FDC140VNA
Công suất: 50.000 BTU
Giá bán: 56,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366