Điều hòa âm trần LG

Điều hòa âm trần LG 1 chiều inverter

Xem tất cả

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất:18000BTU

Giá bán: 21,400,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất:24000BTU

Giá bán: 24,900,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 37,100,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 37,100,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều inverter 1 hướng thổi

Xem tất cả

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 12.000BTU ATNQ12GULA1

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1

Công suất:12000

Giá bán: 22,000,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18.000BTU ATNQ18GTLA1

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1

Công suất:18000

Giá bán: 23,800,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24.000BTU ATNQ24GTLA1

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1

Công suất:24000

Giá bán: 21,500,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN LG 1 CHIỀU INVERTER 2019

Xem tất cả

Điều hòa âm trần LG inverter ATNQ18GPLE6 18000BTU

Model: ATNQ18GPLE6/ ATUQ18GPLE6

Công suất:18000BTU

Giá bán: 20,400,000 VND

Điều hòa âm trần LG inverter 24000BTU ATNQ24GPLE6

Model: ATNQ24GPLE6/ATUQ24GPLE6

Công suất:24000BTU

Giá bán: 22,600,000 VND

Điều hòa âm trần LG inverter 36000BTU ATNQ36GNLE6

Model: ATNQ36GNLE6/ATUQ36GNLE6

Công suất:36000BTU

Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa âm trần LG inverter 46000BTU ATNQ48GMLE6

Model: ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6

Công suất:46000BTU

Giá bán: 34,900,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366