Điều hòa âm trần LG

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Model: ZTNQ18GPLA0/ZUAB1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Model: ZTNQ24GPLA0/ZUAC1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 25,600,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 30000BTU ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Model: ZTNQ30GNLE0/ZUAC1
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 28,400,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ36GNLA0/ZUAD1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ZTNQ36LNLA0/ZUAD3 3 pha

Model: ZTNQ36LNLA0/ZUAD3
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ48GMLA0/ZUAD1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 38,600,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ZTNQ48LMLA0/ZUAD3 3 pha

Model: ZTNQ48LMLA0/ZUAD3
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 38,600,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 12.000BTU ATNQ12GULA1

Model: ATNQ12GULA1/ATUQ12GULA1
Công suất: 12000
Giá bán: 19,400,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18.000BTU ATNQ18GTLA1

Model: ATNQ18GTLA1/ATUQ18GTLA1
Công suất: 18000
Giá bán: 23,700,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24.000BTU ATNQ24GTLA1

Model: ATNQ24GTLA1/ATUQ24GTLA1
Công suất: 24000
Giá bán: 27,100,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366