Điều hòa nối ống gió Panasonic

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ PANASONIC 1 CHIỀU

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5

Công suất:22.000

Giá bán: 23,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5

Công suất:55.000

Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8

Công suất:35.000

Giá bán: 33,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8

Công suất:45.000

Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8

Công suất:55.000

Giá bán: 38,400,000 VND

Điều hòa âm trần nồi ống gió Panasonic 1 chiều inverter

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU S-18PF2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8

Công suất:18.000

Giá bán: 21,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 21000BTU S-21PF2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8

Công suất:21.000

Giá bán: 27,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU S-24PF2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8

Công suất:24.000

Giá bán: 28,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 30000BTU S-30PF2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8

Công suất:30.000

Giá bán: 31,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU S-34PF2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8

Công suất:34.000

Giá bán: 34,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU S-43PF2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8

Công suất:43.000

Giá bán: 37,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 48000BTU S-48PF2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8

Công suất:48.000

Giá bán: 41,200,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366