Điều hòa nối ống gió Panasonic

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 22000BTU S-22PF1H5

Model: S-22PF1H5/U-22PV1H5
Công suất: 22.000
Giá bán: 23,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 28000BTU S-28PF1H5

Model: S-28PF1H5/U-28PV1H5
Công suất: 55.000
Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 35000BTU S-35PF1H5

Model: S-35PF1H5/U-35PV1H8
Công suất: 35.000
Giá bán: 33,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 45000BTU S-45PF1H5

Model: S-45PF1H5/U-45PV1H8
Công suất: 45.000
Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều 55000BTU S-55PF1H5

Model: S-55PF1H5/U-55PV1H8
Công suất: 55.000
Giá bán: 38,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU S-18PF2H5-8

Model: S-18PF2H5-8/U-18PS2H5-8
Công suất: 18.000
Giá bán: 21,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 21000BTU S-21PF2H5-8

Model: S-21PF2H5-8/U-21PS2H5-8
Công suất: 21.000
Giá bán: 27,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU S-24PF2H5-8

Model: S-24PF2H5-8/U-24PS2H5-8
Công suất: 24.000
Giá bán: 28,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 30000BTU S-30PF2H5-8

Model: S-30PF2H5-8/U-30PS2H5-8
Công suất: 30.000
Giá bán: 31,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 34000BTU S-34PF2H5-8

Model: S-34PF2H5-8/U-34PS2H5-8
Công suất: 34.000
Giá bán: 34,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 43000BTU S-43PF2H5-8

Model: S-43PF2H5-8/U-43PS2H5-8
Công suất: 43.000
Giá bán: 37,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Panasonic 1 chiều inverter 48000BTU S-48PF2H5-8

Model: S-48PF2H5-8/U-48PS2H5-8
Công suất: 48.000
Giá bán: 41,200,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366