Điều hòa nối ống gió Samsung

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ SAMSUNG 1 CHIỀU

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 18000BTU AC052NNMSEC/EA

Model: AC052NNMSEC/EA

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 24000BTU AC071NNMSEC/EA

Model: AC071NNMSEC/EA

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 26,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 30000BTU AC090NNMSEC/EA

Model: AC090NNMSEC/EA

Công suất:30000 BTU

Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 34000BTU AC100NNMSEC/EA

Model: AC100NNMSEC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 32,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 45000BTU AC120NNMSEC/EA

Model: AC120NNMSEC/EA

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 50000BTU AC140NNMSEC/EA

Model: AC140NNMSEC/EA

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 36,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 55000BTU AC160NNMSEC/EA

Model: AC160NNMSEC/EA

Công suất:55000 BTU

Giá bán: 42,100,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ SAMSUNG 1 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 18000BTU AC052TNLDKC/EA

Model: AC052TNLDKC/EA

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 22,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 24000BTU AC071TNMDKC/EA

Model: AC071TNMDKC/EA

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 29,400,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 34000BTU AC100TNMDKC/EA

Model: AC100TNMDKC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 34000BTU AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA 3 pha

Model: AC100TNMDKC/EA-AC100TXADNC/EA

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 35,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TNMDKC/EA

Model: AC120TNMDKC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 39,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 42000BTU AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA 3 pha

Model: AC120TNMDKC/EA-AC120TXADNC/EA

Công suất:42000 BTU

Giá bán: 40,300,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TNMDKC/EA

Model: AC140TNMDKC/EA

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 40,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 48000BTU AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA 3 pha

Model: AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA

Công suất:48000 BTU

Giá bán: 41,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 55000BTU AC160TNMDKC/EA

Model: AC160TNMDKC/EA

Công suất:55000 BTU

Giá bán: 43,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều inverter 55000BTU AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA 3 pha

Model: AC160TNMDKC/EA-AC160TXADNC/EA

Công suất:55000 BTU

Giá bán: 45,000,000 VND

ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ SAMSUNG 2 CHIỀU INVERTER

Xem tất cả

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 12000BTU AC035RNMDKG/EU

Model: AC035RNMDKG/EU

Công suất:12000 BTU

Giá bán: 23,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 18000BTU AC052RNMDKG/EU

Model: AC052RNMDKG/EU

Công suất:18000 BTU

Giá bán: 27,200,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 24000BTU AC071RNMDKG/EU

Model: AC071RNMDKG/EU

Công suất:24000 BTU

Giá bán: 33,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 34000BTU AC100RNMDKG/EU

Model: AC100RNMDKG/EU

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 38,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 34000BTU AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU 3 pha

Model: AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU

Công suất:34000 BTU

Giá bán: 39,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 45000BTU AC120RNMDKG/EU

Model: AC120RNMDKG/EU

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 42,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 45000BTU AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU 3 pha

Model: AC120RNMDKG/EU-AC120RXADNG/EU

Công suất:45000 BTU

Giá bán: 44,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 50000BTU AC140RNMDKG/EU

Model: AC140RNMDKG/EU

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 46,500,000 VND

Điều hòa nối ống gió Samsung 2 chiều inverter 50000BTU AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU 3 pha

Model: AC140RNMDKG/EU-AC140RXADNG/EU

Công suất:50000 BTU

Giá bán: 47,200,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366