ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

Sắp xếp:

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 19,000,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18.000BTU NT–C18R1U16

Model: NT–C18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28.000BTU NT–C28R1U16

Model: C28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 21,000,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36.000BTU NT– C36R1U16

Model: NT–C36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NT–C50R1U16

Model: NT–C50R1U16 
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 18.000BTU NT–A18R1U16

Model: NT–A18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NT–A28R1U16

Model: NT–A28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 26,000,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 36.000BTU NT–A36R1U16

Model: NT–A36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NT–A50R1U16

Model: NT–A50R1U16
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 35,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18.000BTU NT–C18R1M03

Model: NT–C18R1M03
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28.000BTU NT–C28R1M03

Model: NT–C28R1M03
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 21,000,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36.000BTU NT–C36R1M03

Model: NT–C36R1M03
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NT–C50R1M03

Model: NT–C50R1M03
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 18.000BTU NT–A18R1M03

Model: NT–A18R1M03
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NT–A28R1M03

Model: NT–A28R1M03
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 26,000,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 36.000BTU NT–A36R1M03

Model: NT–A36R1M03
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 30,200,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NT–A50R1M03

Model: NT–A50R1M03
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 35,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366