ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

Sắp xếp:

Điều hòa âm trần MDV 1 chiều 28000BTU MDVC-28CRN8

Model: MDVC-28CRN8
Công suất: 28000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần MDV 1 chiều 36000BTU MDVC-36CRN8

Model: MDVC-36CRN8
Công suất: 36000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần MDV 1 chiều 48000BTU MDVC-50CRN8

Model: MDVC-50CRN8
Công suất: 48.000
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần MDV 1 chiều 18000BTU MDVC-18CRN8

Model: MDVC-18CRN8
Công suất: 18000
Giá bán: Liên hệ

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 19,000,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18000BTU NT–C18R1U16

Model: NT–C18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28000BTU NT–C28R1U16

Model: C28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 20,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36000BTU NT– C36R1U16

Model: NT–C36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50000BTU NT–C50R1U16

Model: NT–C50R1U16 
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18000BTU NT-C18R1T20

Model: NT-C18R1T20
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,800,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28000BTU NT-C28R1T20

Model: NT-C28R1T20
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36000BTU NT-C36R1T20

Model: NT-C36R1T20
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50000BTU NT-C50R1T20

Model: NT-C50R1T20
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 18000BTU NT–A18R1U16

Model: NT–A18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,800,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 28000BTU NT–A28R1U16

Model: NT–A28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 36000BTU NT–A36R1U16

Model: NT–A36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 50000BTU NT–A50R1U16

Model: NT–A50R1U16
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 33,900,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 28,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366