ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN

Sắp xếp:

Điều hoà âm trần Fujitsu 1 chiều 30000BTU

Model: AUY30A
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 19,000,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 18.000BTU NT–C18R1U16

Model: NT–C18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 15,400,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 28.000BTU NT–C28R1U16

Model: C28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 20,100,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 36.000BTU NT– C36R1U16

Model: NT–C36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 28,900,000 VND

Điều hòa âm trần 1 chiều Nagakawa 50.000BTU NT–C50R1U16

Model: NT–C50R1U16 
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 18.000BTU NT–A18R1U16

Model: NT–A18R1U16
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 16,800,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NT–A28R1U16

Model: NT–A28R1U16
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 22,900,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 36.000BTU NT–A36R1U16

Model: NT–A36R1U16
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa 50.000BTU NT–A50R1U16

Model: NT–A50R1U16
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 33,900,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 28,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1
Công suất: 26000BTU
Giá bán: 31,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30000BTU FCNQ30MV1

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)
Công suất: 30000
Giá bán: 32,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36000BTU FCNQ36MV1

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MY1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42000BTU FCNQ42MV1

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 40,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48000BTU FCNQ48MV1

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 44,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 15.000BTU FCFC40DVM/RZFC40DVM

Model: FCFC40DVM/RZFC40DVM
Công suất: 15000
Giá bán: 20,400,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 18.000BTU FCFC50DVM/RZFC50DVM

Model: FCFC50DVM/RZFC50DVM
Công suất: 18000
Giá bán: 25,300,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin inverter 1 chiều 21.000BTU FCFC60DVM/RZFC60DVM

Model: FCFC60DVM/RZFC60DVM
Công suất: 21000
Giá bán: 30,500,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366