ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Sắp xếp:

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28R2H21

Model: NP-C28R2H21
Công suất: 28000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NP-C50R2H21

Model: NP-C50R2H21
Công suất: 50000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NP-A28R1H21

Model: NP-A28R1H21
Công suất: 28000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 2 chiều NP-A50R2H21

Model: NP-A50R2H21
Công suất: 50000BTU
Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVC18AL-K6NNC7A 18000BTU 1 chiều

Model: GVC18AL-K6NNC7A
Công suất: 18.000BTU
Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC24AL-K6NNC7A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AL-K6NNC7A
Công suất: 24.000BTU
Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC30AL-K6NNC7A 30000BTU 1 chiều

Model: GVC30AL-K6NNC7A
Công suất: 30.000BTU
Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC36AL-K6NNC7A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AL-K6NNC7A
Công suất: 36.000BTU
Giá bán: 34,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC42AL-M6NNC7A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AL-M6NNC7A
Công suất: 42.000BTU
Giá bán: 35,900,000 VND

Điều hòa Gree LF28WPd/Na-M 100000BTU 1 chiều inverter

Model: LF28WPd/Na-M
Công suất: 100.000BTU
Giá bán: 73,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung 1 chiều AC036KNPDEC/SV 36.000BTU

Model: AC036KNPDEC/SV
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 42,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều inverter APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 25,800,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 30000BTU APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 29,300,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 37,000,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 39,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều APNQ48GT3E4 nhập khẩu

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 39,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 98.000BTU APNQ100LFA0

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0
Công suất: 98000BTU
Giá bán: 75,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 150000BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0
Công suất: 150000BTU
Giá bán: 169,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 200000BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0
Công suất: 200000
Giá bán: 178,000,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366