ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Sắp xếp:

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28R2H21

Model: NP-C28R2H21
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 19,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NP-C50R2H21

Model: NP-C50R2H21
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 31,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều NP-C100R1C24

Model: NP-C100R1C24
Công suất: 100.000BTU
Giá bán: 61,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NP-A28R1H21

Model: NP-A28R1H21
Công suất: 28000BTU
Giá bán: 21,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 2 chiều NP-A50R2H21

Model: NP-A50R2H21
Công suất: 50000BTU
Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-A100DL

Model: NP-A100DL
Công suất: 100000BTU
Giá bán: 64,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều inverter NIP-C100R1M15

Model: NIP-C100R1M15
Công suất: 100.000BTU
Giá bán: 71,500,000 VND

Điều hòa Gree GVC18AL-K6NNC7A 18000BTU 1 chiều

Model: GVC18AL-K6NNC7A
Công suất: 18.000BTU
Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC24AL-K6NNC7A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AL-K6NNC7A
Công suất: 24.000BTU
Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC30AL-K6NNC7A 30000BTU 1 chiều

Model: GVC30AL-K6NNC7A
Công suất: 30.000BTU
Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC36AL-K6NNC7A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AL-K6NNC7A
Công suất: 36.000BTU
Giá bán: 34,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC42AL-M6NNC7A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AL-M6NNC7A
Công suất: 42.000BTU
Giá bán: 35,900,000 VND

Điều hòa Gree LF28WPd/Na-M 100000BTU 1 chiều inverter

Model: LF28WPd/Na-M
Công suất: 100.000BTU
Giá bán: 73,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung 1 chiều AC036KNPDEC/SV 36.000BTU

Model: AC036KNPDEC/SV
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 42,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Model: ZPNQ24GS1A0/ZUAC1
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 26,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU 1 chiều ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Model: ZPNQ30GR5E0/ZUAC1
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 30,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 38,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD3
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 38,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 41,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD3
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 41,300,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366