ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG

Điều hòa tủ đứng Daikin

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 18.000BTU FVA50AMVM/RZF50CV2V

Model: FVA50AMVM/RZF50CV2V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 34,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 21.000BTU FVA60AMVM/RZF60CV2V

Model: FVA60AMVM/RZF60CV2V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 40,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CV2V

Model: FVA71AMVM/RZF71CV2V

Công suất:24000BTU

Giá bán: 44,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 24.000BTU FVA71AMVM/RZF71CYM

Model: FVA71AMVM/RZF71CYM

Công suất:24000BTU

Giá bán: 46,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CVM

Model: FVA100AMVM/RZF100CVM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 52,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 34.000BTU FVA100AMVM/RZF100CYM

Model: FVA100AMVM/RZF100CYM

Công suất:34000BTU

Giá bán: 54,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXV1V

Công suất:28000BTU

Giá bán: 28,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 28.000BTU FVRN71BXV1V

Model: FVRN71BXV1V/RR71CBXY1V

Công suất:28000

Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất:36000

Giá bán: 33,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 36.000BTU FVRN100BXV1V

Model: FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V

Công suất:36000

Giá bán: 34,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 42.000BTU FVRN125BXV1V

Model: FVRN125BXV1V/RR125DBXY1V

Công suất:42000BTU

Giá bán: 37,400,000 VND

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 45.000BTU FVRN140BXV1V

Model: FVRN140BXV1V/RR140DBXY1V

Công suất:45000BTU

Giá bán: 46,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR06NV1/RUR06NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR06NV1/RUR06NY1

Công suất:60000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR08NV1/RUR08NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR08NV1/RUR08NY1

Công suất:80000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVGR10NV1/RUR10NY1 Thổi thẳng

Model: FVGR10NV1/RUR10NY1

Công suất:100000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG10BY1/RU10NY1 Nối ống gió

Model: FVPG10BY1/RU10NY1

Công suất:100000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG13BY1/RU13NY1 Nối ống gió

Model: FVPG13BY1/RU13NY1

Công suất:120000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG15BY1/RU15NY1 Nối ống gió

Model: FVPG15BY1/RU15NY1

Công suất:150000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG18BY1/RU18NY1 Nối ống gió

Model: FVPG18BY1/RU18NY1

Công suất:180000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin FVPG20BY1/RU20NY1 Nối ống gió

Model: FVPG20BY1/RU20NY1

Công suất:200000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng 1 chiều Daikin 55.000BTU FVRN160BXV1V

Model: FVRN160BXV1V/RR160DBXY1V

Công suất:55000BTU

Giá bán: 53,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQN71AXV1

Model: FVQN71AXV1/RQ71CGXV1

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 40.000BTU FVQN100AXV1

Model: FVQN100AXV1/RQ100DGXY1

Công suất:40000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQN125AXV1

Model: FVQN125AXV1/RQ125DGXY1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 55.000BTU FVQN140AXV1

Model: FVQN140AXV1/RQ140DGXY1

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CVM

Model: FVA125AMVM/RZF125CVM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 45.000BTU FVA125AMVM/RZF125CYM

Model: FVA125AMVM/RZF125CYM

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140CVM

Model: FVA140AMVM/RZF140CVM

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 1 chiều 55.000BTU FVA140AMVM/RZF140CYM

Model: FVA140AMVM/RZF140CYM

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 28.000BTU FVQ71CVEB

Model: FVQ71CVEB/RZQ71KCV4A

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 36.000BTU FVQ100CVEB

Model: FVQ100CVEB/RZQ100LV1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 45.000BTU FVQ125CVEB

Model: FVQ125CVEB/RZQ125LV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Daikin 2 chiều 50.000BTU FVQ140CVEB

Model: FVQ140CVEB/RZQ140LV1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Funiki

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 27.000BTU FH27MMC

Model: FH27MMC

Công suất:27000BTU

Giá bán: 20,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 36.000BTU FH36MMC

Model: FH36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 50.000BTU FH50MMC

Model: FH50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 31,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 2 chiều 100.000BTU FH100MMC

Model: FH100MMC

Công suất:100.000BTU

Giá bán: 61,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 21.000BTU FC21MMC

Model: FC21MMC

Công suất:21000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 27.000BTU FC27MMC

Model: FC27MMC

Công suất:27000BTU

Giá bán: 18,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 36.000BTU FC36MMC

Model: FC36MMC

Công suất:36000BTU

Giá bán: 24,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 50.000BTU FC50MMC

Model: FC50MMC

Công suất:50000BTU

Giá bán: 28,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Funiki 1 chiều 100.000BTU FC100MMC

Model: FC100MMC

Công suất:100000BTU

Giá bán: 57,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Gree

Xem tất cả

Điều hòa Gree GVC18AL-K6NNC7A 18000BTU 1 chiều

Model: GVC18AL-K6NNC7A

Công suất:18.000BTU

Giá bán: 18,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC24AL-K6NNC7A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AL-K6NNC7A

Công suất:24.000BTU

Giá bán: 20,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC30AL-K6NNC7A 30000BTU 1 chiều

Model: GVC30AL-K6NNC7A

Công suất:30.000BTU

Giá bán: 27,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC36AL-K6NNC7A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AL-K6NNC7A

Công suất:36.000BTU

Giá bán: 34,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC42AL-M6NNC7A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AL-M6NNC7A

Công suất:42.000BTU

Giá bán: 35,900,000 VND

Điều hòa Gree LF28WPd/Na-M 100000BTU 1 chiều inverter

Model: LF28WPd/Na-M

Công suất:100.000BTU

Giá bán: 73,000,000 VND

Điều hòa Gree GVC18AG-K1NNA5A 18000BTU 1 chiều

Model: GVC18AG-K1NNA5A

Công suất:18000BTU

Giá bán: 14,900,000 VND

Điều hòa Gree GVC24AG-K1NNA5A 24000BTU 1 chiều

Model: GVC24AG-K1NNA5A

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVC36AH-M1NNA5A 36000BTU 1 chiều

Model: GVC36AH-M1NNA5A

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVC42AH-M1NNA5A 42000BTU 1 chiều

Model: GVC42AH-M1NNA5A

Công suất:42000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVH18AG-K1NNA5A 18000BTU 2 chiều

Model: GVH18AG-K1NNA5A

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVH24AG-K1NNA5A 24000BTU 2 chiều

Model: GVH24AG-K1NNA5A

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVH36AH-M1NNA5A 36000BTU 2 chiều

Model: GVH36AH-M1NNA5A

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVH42AH-M1NNA5A 42000BTU 2 chiều

Model: GVH42AH-M1NNA5A

Công suất:42000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVH48AH-M1NNA5A 48000BTU 2 chiều

Model: GVH48AH-M1NNA5A

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Gree GVH55AH-M1NNA5A 55000BTU 2 chiều

Model: GVH55AH-M1NNA5A

Công suất:55000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều inverter APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Model: APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,500,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 30000BTU APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Model: APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4

Công suất:30000BTU

Giá bán: 28,300,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36GH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 35,200,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 36000BTU APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Model: APNQ36GR5A4/AUUQ36LH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 35,200,000 VND

Điều hòa tủ LG 1 chiều inverter 48000BTU APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48GH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều APNQ48GT3E4 nhập khẩu

Model: APNQ48GT3E4/AUUQ48LH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 38,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 98.000BTU APNQ100LFA0

Model: APNQ100LFA0/APUQ100LFA0

Công suất:98000BTU

Giá bán: 73,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 150000BTU APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Model: APNQ150LNA0/APUQ150LNA0

Công suất:150000BTU

Giá bán: 169,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 200000BTU APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Model: APNQ200LNA0/APUQ200LNA0

Công suất:200000

Giá bán: 178,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng LG 24000BTU 1 chiều ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Model: ZPNQ24GS1A0/ZUAC1

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 30000BTU 1 chiều ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Model: ZPNQ30GR5E0/ZUAC1

Công suất:30000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 36000BTU 1 chiều ZPNQ36LR5A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ36LR5A0/ZUAD3

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD1 1 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều ZPNQ48LT3A0/ZUAD3 3 pha

Model: ZPNQ48LT3A0/ZUAD3

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 24.000BTU inverter APNQ24GS1A3

Model: APNQ24GS1A3/APUQ24GS1A3

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 28.000BTU APNQ30GR5A3

Model: APUQ30GR5A3/APNQ30GR5A3

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 46.000BTU APNQ48GT3E3

Model: APNQ48GT3E3/APUQ48GT3E3

Công suất:46000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều HP-H246SLAO 24000BTU

Model: HP-H246SLAO

Công suất:24000 BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Midea

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 28.000BTU MFPA-28HRN1

Model: MFPA-28HRN1

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 50.000BTU MFJJ-50HRN1

Model: MFJJ-50HRN1

Công suất:50000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000BTU MFPA-28CRN1

Model: MFPA-28CRN1

Công suất:28000BTU

Giá bán: 17,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 48.000BTU MFJJ-50CRN1

Model: MFJJ-50CRN1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 29,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Midea 2 chiều 96.000BTU MFA3T-96HRN1

Model: MFA3T-96HRN1

Công suất:96.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều inverter 100.000BTU MFA-96CRDN1

Model: MFA-96CRDN1

Công suất:100.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 96.000BTU MFA3T-96CRN1

Model: MFA3T-96CRN1

Công suất:96.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28R2H21

Model: NP-C28R2H21

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NP-C50R2H21

Model: NP-C50R2H21

Công suất:50000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NP-A28R1H21

Model: NP-A28R1H21

Công suất:28000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 2 chiều NP-A50R2H21

Model: NP-A50R2H21

Công suất:50000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28DH+

Model: NP-C28DH+

Công suất:28000BTU

Giá bán: 19,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 1 chiều NP-C50DH+ nhập khẩu

Model: NP-C50DH+

Công suất:50000BTU

Giá bán: 30,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều NP-C100R1C24

Model: NP-C100R1C24

Công suất:100.000BTU

Giá bán: 59,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 28.000BTU NP-A28DH+

Model: NP-A28DH+

Công suất:28000BTU

Giá bán: 21,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 50.000BTU 2 chiều NP-A50DH+

Model: NP-A50DH+

Công suất:50000BTU

Giá bán: 32,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Nagakawa 100.000BTU NP-A100DL

Model: NP-A100DL

Công suất:100000BTU

Giá bán: 64,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều NP-C100DL

Model: NP-C100DL

Công suất:100.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Nagakawa 100.000BTU 1 chiều inverter NIP-C100R1M15

Model: NIP-C100R1M15

Công suất:100.000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa tủ đứng Panasonic

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Panasonic 28000BTU E28NFQ

Model: CU/CS-E28NFQ

Công suất:28000BTU

Giá bán: 34,300,000 VND

Điều hoà tủ đứng 1 chiều Panasonic 18000BTU C18FFH

Model: CU/CS-C18FFH

Công suất:18000btu

Giá bán: 19,600,000 VND

Điều hoà tủ đứng 1 chiều Panasonic 28000BTU C28FFH

Model: CU/CS-C28FFH

Công suất:28000BTU

Giá bán: 28,700,000 VND

Điều hoà tủ đứng 1 chiều Panasonic 45.000BTU C45FFH

Model: CU/CS-C45FFH

Công suất:45000BTU

Giá bán: 37,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Samsung

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung 1 chiều AC036KNPDEC/SV 36.000BTU

Model: AC036KNPDEC/SV

Công suất:36000BTU

Giá bán: 42,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung 1 chiều AC048KNPDEC/SV 48.000BTU

Model: AC048KNPDEC/SV

Công suất:48000BTU

Giá bán: 51,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Inverter Samsung 1 chiều AF0AKV3SAEENSG 96.000BTU

Model: AF0AKV3SAEENSG

Công suất:96000BTU

Giá bán: 81,000,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura

Xem tất cả

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 28.000BTU APF/APO-H280

Model: APF/APO-H280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 21,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 30.000BTU APF/APO-H300

Model: APF/APO-H300

Công suất:30000BTU

Giá bán: 23,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 36.000BTU APF/APO-H360

Model: APF/APO-H360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 27,100,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 50.000BTU APF/APO-H500

Model: APF/APO-H500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 34,300,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 60.000BTU APF/APO-H600

Model: APF/APO-H600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 37,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 100.000BTU APF/APO-H1000

Model: APF/APO-H1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 59,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 21.000BTU APF/APO-210

Model: APF/APO-210

Công suất:21000BTU

Giá bán: 16,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 28000BTU APF/APO-280

Model: APF/APO-280

Công suất:28000BTU

Giá bán: 19,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 30.000BTU APF/APO-300

Model: APF/APO-300

Công suất:30000BTU

Giá bán: 21,600,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 36.000BTU APF/APO-360

Model: APF/APO-360

Công suất:36000BTU

Giá bán: 24,200,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 50.000BTU APF/APO-500

Model: APF/APO-500

Công suất:50000BTU

Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 60.000BTU APF/APO-600

Model: APF/APO-600

Công suất:60000BTU

Giá bán: 35,500,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 1 chiều 100.000BTU APF/APO-1000

Model: APF/APO-1000

Công suất:100000BTU

Giá bán: 57,800,000 VND

Điều hòa tủ đứng Sumikura 2 chiều 120.000BTU APF/APO-H1200

Model: APF/APO-H1200

Công suất:120000BTU

Giá bán: 71,700,000 VND

Điều hòa tủ đứng Trane

Xem tất cả

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 36000btu/h

Model: MCV036/TTK036

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 48000btu/h

Model: MCV048/TTK048

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 60000btu/h

Model: MCV060/TTK060

Công suất:60000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 100000btu/h

Model: MCV090/TTK100

Công suất:100000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Trane Tủ đứng 1 chiều 120000btu/h

Model: MCV120/TTK120

Công suất:120000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366