Điều hòa âm trần LG 1 chiều inverter

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Model: ATNQ18GPLE7/ATUQ18GPLE7

Công suất:18000BTU

Giá bán: 21,200,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Model: ATNQ24GPLE7/ATUQ24GPLE7

Công suất:24000BTU

Giá bán: 23,900,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36GH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Model: ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4

Công suất:36000BTU

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48GH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 36,800,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Model: ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4

Công suất:48000BTU

Giá bán: 36,800,000 VND

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 24000BTU ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Model: ZTNQ24GPLA0/ZUAC1

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 18000BTU ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Model: ZTNQ18GPLA0/ZUAB1

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 30000BTU ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Model: ZTNQ30GNLE0/ZUAC1

Công suất:30000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ36GNLA0/ZUAD1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 36000BTU ZTNQ36LNLA0/ZUAD3 3 pha

Model: ZTNQ36LNLA0/ZUAD3

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Model: ZTNQ48GMLA0/ZUAD1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa âm trần LG 1 chiều 48000BTU ZTNQ48LMLA0/ZUAD3 3 pha

Model: ZTNQ48LMLA0/ZUAD3

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366