ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ DAIKIN 1 CHIỀU CƠ

Sắp xếp:

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 12000BTU FDBNQ13MV1/RNQ13MV1

Model: FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất: 12000btu
Giá bán: 15,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 18000BTU FDBNQ18MV1/RNQ18MV1

Model: FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất: 18000btu
Giá bán: 19,900,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 21000BTU FDBNQ21MV1/RNQ21MV1

Model: FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất: 21000BTU
Giá bán: 24,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 26000BTU FDBNQ26MV1/RNQ26MV1

Model: FDBNQ26MV1/RNQ26MV1
Công suất: 26000btu
Giá bán: 28,800,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 30000BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1

Model: FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Công suất: 30000BTU
Giá bán: 29,700,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 36000BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MV1

Model: FDMNQ36MV1/RNQ36MV1
Công suất: 36000BTU
Giá bán: 34,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 42000BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1

Model: FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Công suất: 42000BTU
Giá bán: 37,100,000 VND

Điều hòa nối ống gió Daikin 1 chiều 48000BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1

Model: FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
Công suất: 48000BTU
Giá bán: 40,400,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366