Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 18000BTU FDUM50VF

Model: FDUM50VF/SRC50ZSX-S

Công suất:18000BTU

Giá bán: 29,900,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNP

Công suất:24000BTU

Giá bán: 32,200,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 24000BTU FDUM71VF1

Model: FDUM71VF1/FDC71VNX

Công suất:24000BTU

Giá bán: 39,000,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 34000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF2/FDC90VNP

Công suất:34000BTU

Giá bán: 42,600,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 34000BTU FDUM100VF2

Model: FDUM100VF2/FDC100VNA

Công suất:34000BTU

Giá bán: 53,500,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 45000BTU FDUM125VF

Model: FDUM125VF/FDC125VNA

Công suất:42000BTU

Giá bán: 56,700,000 VND

Điều hòa ống gió Mitsubishi Heavy 2 chiều inverter 48000BTU FDUM140VF

Model: FDUM140VF/FDC140VNA

Công suất:48000BTU

Giá bán: 59,300,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366