Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13000BTU FCNQ13MV1

Model: FCNQ13MV1/RNQ13MV1

Công suất:12000BTU

Giá bán: 18,200,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18000BTU FCNQ18MV1

Model: FCNQ18MV1/RNQ18MV1

Công suất:18000BTU

Giá bán: 22,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21000BTU FCNQ21MV1

Model: FCNQ21MV1/RNQ21MV1

Công suất:21000BTU

Giá bán: 27,100,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1

Model: FCNQ26MV1/RNQ26MV1(Y1

Công suất:26000BTU

Giá bán: 29,800,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30000BTU FCNQ30MV1

Model: FCNQ30MV1/RNQ30MV1(Y1)

Công suất:30000000

Giá bán: 31,500,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36000BTU FCNQ36MV1

Model: FCNQ36MV1/RNQ36MY1

Công suất:36000BTU

Giá bán: 35,600,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42000BTU FCNQ42MV1

Model: FCNQ42MV1/RNQ42MY1

Công suất:42000BTU

Giá bán: 38,900,000 VND

Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48000BTU FCNQ48MV1

Model: FCNQ48MV1/RNQ48MY1

Công suất:48000BTU

Giá bán: 42,500,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366