Điều hòa Panasonic dòng Inverter hai chiều cao cấp

Sắp xếp:

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9XKH-8

Model: CU/CS-XZ9XKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 14,300,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12XKH-8

Model: CU/CS-XZ12XKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18XKH-8

Model: CU/CS-XZ18XKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24XKH-8

Model: CU/CS-XZ24XKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 34,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9.000BTU XZ9ZKH-8

Model: CU/CS-XZ9ZKH-8
Công suất: 9000BTU
Giá bán: 14,500,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12.000BTU XZ12ZKH-8

Model: CU/CS-XZ12ZKH-8
Công suất: 12000BTU
Giá bán: 17,300,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18.000BTU XZ18ZKH-8

Model: CU/CS-XZ18ZKH-8
Công suất: 18000BTU
Giá bán: 25,200,000 VND

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 24.000BTU XZ24ZKH-8

Model: CU/CS-XZ24ZKH-8
Công suất: 24000BTU
Giá bán: 34,200,000 VND
Contact Me on Zalo
0918662366