Điều hòa multi Daikin 1 chiều

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 9000BTU CTKM25RVMV

Model: CTKM25RVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 3,800,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 12000BTU CTKM35RVMV

Model: CTKM35RVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 4,100,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 18000BTU CTKM50RVMV

Model: CTKM50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 6,500,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 21000BTU CTKM60RVMV

Model: CTKM60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 8,100,000 VND

Dàn lạnh treo tường Daikin multi 24000BTU CTKM71RVMV

Model: CTKM71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 9000BTU FFA25RV1V

Model: FFA25RV1V

Công suất:9000BTU

Giá bán: 8,300,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 12000BTU FFA35RV1V

Model: FFA35RV1V

Công suất:12000BTU

Giá bán: 9,300,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 18000BTU FFA50RV1V

Model: FFA50RV1V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 10,900,000 VND

Dàn lạnh âm trần Daikin multi 21000BTU FFA60RV1V

Model: FFA60RV1V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 12,700,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 9000BTU CDXM25RVMV

Model: CDXM25RVMV

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,400,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 12000BTU CDXM35RVMV

Model: CDXM35RVMV

Công suất:12000BTU

Giá bán: 7,800,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU CDXM50RVMV

Model: CDXM50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 9,800,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU CDXM60RVMV

Model: CDXM60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 10,500,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU CDXM71RVMV

Model: CDXM71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 11,000,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 18000BTU FMA50RVMV

Model: FMA50RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 11,100,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 21000BTU FMA60RVMV

Model: FMA60RVMV

Công suất:21000BTU

Giá bán: 11,800,000 VND

Dàn lạnh ống gió Daikin multi 24000BTU FMA71RVMV

Model: FMA71RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 12,400,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 18000BTU 3MKM52RVMV

Model: 3MKM52RVMV

Công suất:18000BTU

Giá bán: 23,200,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 24000BTU 4MKM68RVMV

Model: 4MKM68RVMV

Công suất:24000BTU

Giá bán: 28,400,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 27000BTU 4MKM80RVMV

Model: 4MKM80RVMV

Công suất:27000BTU

Giá bán: 33,200,000 VND

Dàn nóng điều hòa multi Daikin 1 chiều 34000BTU 5MKM100RVMV

Model: 5MKM100RVMV

Công suất:34000BTU

Giá bán: 40,400,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366