Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều inverter

Điều hòa Daikin Inverter FCF50CVM/RZA50DV2V 18000 BTU 2 chiều

Model: FCF50CVM/RZA50DV2V

Công suất:18000BTU

Giá bán: 30,900,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF60CVM/RZA60DV2V 21000 BTU 2 chiều

Model: FCF60CVM/RZA60DV2V

Công suất:21000BTU

Giá bán: 38,600,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF71CVM/RZA71DV1 24000 BTU 2 chiều

Model: FCF71CVM/RZA71DV1

Công suất:24000BTU

Giá bán: 40,100,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DV1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DV1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 47,700,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF100CVM/RZA100DY1 34000 BTU 2 chiều

Model: FCF100CVM/RZA100DY1

Công suất:34000BTU

Giá bán: 50,300,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DV1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 52,000,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF125CVM/RZA125DY1 45000 BTU 2 chiều

Model: FCF125CVM/RZA125DY1

Công suất:45000BTU

Giá bán: 54,800,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF140CVM/RZA140DV1 50000 BTU 2 chiều

Model: FCF140CVM/RZA140DV1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 56,600,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCF140CVM/RZA140DY1 50000 BTU 2 chiều

Model: FCF140CVM/RZA140DY1

Công suất:50000BTU

Giá bán: 59,600,000 VND

Điều hòa Daikin Inverter FCQ50KAVEA 18000 BTU 2 chiều

Model: FCQ50KAVEA/RZQS50AV1

Công suất:18000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ60KAVEA 21000 BTU 2 chiều

Model: FCQ60KAVEA/RZQS60AV1

Công suất:21000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ71KAVEA 24000 BTU 2 chiều

Model: FCQ71KAVEA/RZQ71LV1

Công suất:24000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ100LUV1 36000 BTU 2 chiều

Model: FCQ100KAVEA/RZQ100LV1

Công suất:36000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ125KAVEA 45000 BTU 2 chiều

Model: FCQ125KAVEA/RZQ125LV1

Công suất:45000BTU

Giá bán: Liên hệ

Điều hòa Daikin Inverter FCQ140KAVEA 48000 BTU 2 chiều

Model: FCQ140KAVEA/RZQ140LV1

Công suất:48000BTU

Giá bán: Liên hệ

Contact Me on Zalo
0918662366