Điều hòa Casper inverter

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GC-09IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-09IS32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GC-12IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-12IS32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GC-18IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-18IS32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GC-24IS32 treo tường 1 chiều

Model: GC-24IS32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU HC-09IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-09IA32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 5,800,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU HC-12IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-12IA32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 6,700,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU HC-18IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-18IA32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 12,500,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU HC-24IA32 treo tường 1 chiều

Model: HC-24IA32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 15,600,000 VND

Điều hòa Casper inverter 9000BTU GH-09TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-09TL32

Công suất:9000BTU

Giá bán: 7,250,000 VND

Điều hòa Casper inverter 12000BTU GH-12TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-12TL32

Công suất:12000BTU

Giá bán: 8,200,000 VND

Điều hòa Casper inverter 18000BTU GH-18TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-18TL32

Công suất:18000BTU

Giá bán: 13,900,000 VND

Điều hòa Casper inverter 24000BTU GH-24TL32 treo tường 2 chiều

Model: GH-24TL32

Công suất:24000BTU

Giá bán: 16,900,000 VND

Contact Me on Zalo
0918662366